Výuka předmětů

Učitelé ÚHFT zajišťují výuku povinných předmětů:
 - Farmakologie

 - Toxikologie   

 - Fyziologie a Patofyziologie člověka
 - Farmakoterapie a Klinická farmakologie                                                

 - Morfologie člověka
 - Předlékařská první pomoc

 - Biologie
 
- Cvičení diplomantů

povinně volitelných předmětů:
 - Farmakogenomika

 - Speciální cvičení z farmakogenomiky

 - Farmakologické a sociální aspekty volně prodejných léků

 - Farmakokinetika

 - Geriatrická farmakoterapie

 - Patologie

 - Preklinické a klinické hodnocení léčiv

 - Imunofarmakologie