Výuka předmětů

Učitelé ÚMBFB zajišťují výuku

 

povinných předmětů:

Biochemie

Cvičení diplomantů

Mikrobiologie

Molekulární biologie

 

povinně volitelných předmětů:

Biotechnologie léčiv

Cvičení z biotechnologie léčiv

Imunologie

Patobiochemie

Aplikovaná genetika

Metody molekulární biologie