Ústav přírodních léčiv

Přednosta ústavu: Šmejkal Karel, Doc. PharmDr., Ph.D.

e-mail: karel.mejkal(at)post.cz

tel.: (+420) 54156 2830

tel:  (+420) 724243643

 

Sekretářka: Mgr. Františka Doležalová

email: dolezalovaf(at)vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2831

mobil: +420 602161288

 

 

Oddělení farmakognozie a fytochemie: Vedoucí: Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D
   

Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
e-mail: suchyv(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2842
Osobní stránka    

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
e-mail: karel.mejkal(at)post.cz
tel.: (+420) 54156 2830

Personal page
   

PharmDr. Ivana Daňková
e-mail: dankovai(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2832

 

PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D.

e-mail: sychrovaa@vfu.cz; alousek.navratilova@seznam.cz

tel.: (+420) 54156 2833

   
PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D.
e-mail: dvorskam(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2834
Ing. Emil Švajdlenka, Ph.D.
e-mail: svajdlenkae(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2841
   
Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.
e-mail: kubinovar(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2834
PharmDr. Marie Valentová, Ph.D.
e-mail: valentovam@vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2834

 

PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.

e-mail: jankovskad@vfu.cz

tel.(+420)  54156 2832    

 

Mgr. Bc. Jiří Václavík Ph.D.

e-mail: vaclavikj@vfu.cz

tel. (+420) 54156 2833

 

PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D.

e-mail: hribovap@vfu.cz

tel. (+420) 54156 2833

Osobní stránka

 

 
Oddělení botaniky: Vedoucí: Prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
   

Prof. PharmDr. Petr Babula Ph.D. 
e-mail: petr_babula(at)email.cz
tel.: (+420) 54156 2835

Personal page

RNDr. Veronika Vaverková, Ph.D.
e-mail: vaverkovav(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2835

 

   
   
Odborný pracovník:  
   
 PharmDr. Marie Pokorná Mgr. et Mgr. Ondřej Neuwirth
 Mgr. Markéta Gazdová  
   
DSP prezenční:  
   
PharmDr. Viliam Brezáni Mgr. Sabína Jurkaninová
Mgr. Martin Helcman Mgr. Veronika Leláková
Mgr.Lenka Molčanová Mgr. Veronika Rjašková
Mgr. Sabina Jurkaninová Mgr. Dominik Rotrekl
Mgr. Milan Malaník Mgr. Zuzana Plavcová
Mgr. Šárka Mráčková Mgr. Mária Gáborová

 

 

 
DSP kombinované:  
   
PharmDr. Michal Rybnikář
PharmDr. Ivana Daňková
Ing. Jovan Trenchovski Mgr. et Mgr. Ondřej Neuwirth
   
   
Laboranti:
   
Monika Srncová Ing. Hana Vítková
Irena Patriková