Publications in Scientific Journals with Impact Factor

Publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem

Bartošová L., Strnadová V., Bartoš M., Krčmář J., Nečas J.: Onemocnění kardiovaskulárního systému a genové polymorfismy. Čas. Lék. Česk. 145, 695-700 (2006).

Sedláková M., Rabišková M., Švajdlenka E.: Vliv disolučního média na uvolňování diltiazem-hydrochloridu z karbomerových matric. Česk. Slov. Farm. 55, 65-71 (2006).

 Babula P., Mikelová R., Adam V., Kizek R., Havel J., Sladký Z.: Naftochinony - biosynteza, výskyt a metabolismus v rostlinach. Česk. Slov. Farm. 55, 151-159 (2006).

 Babula P., Mikelová R., Adam V., Potěšil D., Zehnálek J., Kizek R., Klejdus B., Havel J., Sladký Z.: Chromatografické stanovení naftochinonů v rostlinách. Chem. Listy 100, 271-276 (2006). IF 0,431.

Babula P., Mikelová R., Adam V., Kizek R., Havel J., Sladký Z.: Using of liquid chromatography coupled with diode array detector for determination of naphthoquinones in plants and for investigation of influence of pH of cultivation medium on content of plumbagin in Dionaea muscipula. J. Chromatogr. B 842, 28-35 (2006). IF 2,647.

Chudík S., Marek R., Sečkářová P., Nečas M., Dostál J., Slavík J.: Revision of the structure of escholidine. J. Nat. Prod. 69, 954-956 (2006). IF 2,418.

Babula P., Húska D., Hanuštiak P., Baloun J., Křížková S., Adam V., Hubálek J., Havel J., Žemlička M., Horna A., Beklová M., Kizek R.: Flow injection analysis coupled with carbon electrodes as the tool for analysis of naphthoquinones with respect to their content and functions in biological samples. Sensors 11, 1466-1482 (2006). IF 1,373.

Šupálková V., Petřek J., Havel J., Křížková S., Petrlová J., Adam V., Potěšil D., Babula P., Beklová M., Horna A., Kizek R.: Electrochemical sensors for detection of acetylsalicylic acid. Sensors 11, 1483-1497 (2006). IF 1,373.

Hošek J., Švástová P., Morávková M., Pavlík I., Bartoš M.: Methods of mycobacterial DNA isolation from different biological material: a review. Vet. Med. 51, 180-192 (2006). IF 0,624.

Bartoš M., Pavlíková H., Dvorská L., Horváth R., Dendis M., Flodr P., Kolář Z., Weston R. T., Páč L., Mátlová L., Pavlík I.: Risk assessment of mycobacterial infection (human tuberculosis and avian mycobacteriosis) during anatomical dissection of cadavers. Vet. Med. 51, 311-319 (2006). IF 0,624.


Publications in Scientific Journals without Impact Factor
Publikace ve vědeckých časopisech bez impakt faktoru


1) BABULA, P., MIKELOVÁ, R., ADAM, V., KIZEK, R., HAVEL, L., SLADKÝ, Z.: Naftochinony – biosyntéza, výskyt a metabolismus v rostlinách. (Naphtoquinones – bisynthesis, occurence and metabolism in plants). Česká a slovenská farmacie, 2006, vol. 55, no. 4 , p. 151 – 159 (GAČR 525/04/P132)

Publications at International Conferences Abroad (Abstracts and Posters)
Příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí v zahraničí (abstrakta a postery)


1) BABULA, P.; STEJSKAL, K.; SUPALKOVA, V.; ADAM, V.; HAVEL, L.; ZEHNALEK, J.; KIZEK, R. Rapid and sensitive detection of salicylates in tissues of willow species, drug and beer by means of electrochemical techniques. In Book of abstracts - XXXVI. ESNA Annual Meeting. Iasi, Romania: European Society for New Methods in Agricultural Research. University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine, 2006, p. 79.
2) HANUSTIAK, P.; HUSKA, D.; BABULA, P.; KRIZKOVA, S.; SUPALKOVA, V.; ADAM, V.; HAVEL, L.; HORNA, A.; BEKLOVA, M.; KIZEK, R. Utilisation of electrochemical detection coupled with liquid chromatography for flavonoids analysis. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 112-113 (GAČR 525/04/P132, MSMT M06030, MSMT 6215712402)
3) HORNA, A.; HUSKA, D.; STEJSKAL, K.; KRIZKOVA, S.; SUPALKOVA, V.; BABULA, P.; ADAM, V.; HAVEL, L.; BEKLOVA, M.; KIZEK, R. Use of electrochemical techniques for lactoferrin determination. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 122-124 (FIIM/076, MSM0021630503)
4) HUSKA, D.; KRIZKOVA, S.; SUPALKOVA, V.; BABULA, P.; ADAM, V.; HAVEL, L.; HORNA, A.; BEKLOVA, M.; TRNKOVA, L.; KIZEK, R. Analysis of nucleic acids by using of carbon paste electrode and flow injection analysis with electrochemical detection. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 117-118 (GAČR 525/04/P132, MSMT 6215712402, INCHEMBIOL0021622412, A1000040602, MSMT M06030)
5) HUSKA, D.; STEJSKAL, K.; BALOUN, J.; SUPALKOVA, V.; KRIZKOVA, S.; ADAM, V.; BABULA, P.; HAVEL, L.; HORNA, A.; BEKLOVA, M.; ZEHNALEK, J.; KIZEK, R. Detection of phytochelatins by using of stationary electrochemical methods and high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 114-116 (GAČR 525/04/P132, MSMT M06030, MSMT 6215712402)
6) KRIZKOVA, S.; BEKLOVA, M.; STEJSKAL, K.; SUPALKOVA, V.; BABULA, P.; ADAM, V.; KIZEK, R. High performance liquid chromatography with electrochemical detection as the suitable tool for determination of bromadiolone in biological material. In Book of abstracts - XXXVI. ESNA Annual Meeting. Iasi, Romania: European Society for New Methods in Agricultural Research. University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine, 2006, p. 136.
KRIZKOVA, S.; HUSKA, D.; SUPALKOVA, V.; ADAM, V.; HAVEL, L.; BABULA, P.; HORNA, A.; BEKLOVA, M.; TRNKOVA, L.; KIZEK, R. Flow injection analysis in connection with electrochemical detection as a suitable tool for metallothionein analysis. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 119-121 (GAČR 525/04/P132, MSMT 6215712402, INCHEMBIOL0021622412)
7) STEJSKAL, K.; ZITKA, O.; BABULA, P.; HAVEL, L.; KULICHOVA, B.; ADAM, V.; ZEHNALEK, J.; SUPALKOVA, V.; KIZEK, R. Study of changes of thiol content in different plant species treated by heavy metals. In Book of abstracts - XXXVI. ESNA Annual Meeting. Iasi, Romania: European Society for New Methods in Agricultural Research. University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine, 2006, p. 92.
8) SUPALKOVA, V.; STAVELIKOVA, H.; KRIZKOVA, S.; HUSKA, D.; ADAM, V.; HORNA, A.; HAVEL, L.; BABULA, P.; KIZEK, R. Study of capsaicin content in various parts of capsicum fruit by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 106-107 (GAČR 525/04/P132, MSMT M06030)
9) SUPALKOVA, V.; STEJSKAL, K.; HUSKA, D.; BABULA, P.; KRIZKOVA, S.; BALOUN, J.; HAVEL, L.; KULICHOVA, B.; ADAM, V.; HORNA, A.; ZEHNALEK, J.; BEKLOVA, M.; KIZEK, R. The changes of thiol compounds level studied by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection. In Book of abstracts - 12th International Symposium on Separation Sciences. Lipica, Slovenia: Section for Analytical Chemistry of the Slovenian Chemical Society and Austrian Society for Analytical Chemistry, 2006, p. 109-111 (GAČR 525/04/P132, MSMT M06030, MSMT 6215712402)
10) SUPALKOVA, V.; STEJSKAL, K.; STAVELIKOVA, H.; BABULA, P.; HORNA, A.; KRIZKOVA, S.; HAVEL, L.; KIZEK, R. A utilizing of high performance liquid chromatography with electrochemical detection for determination of capsaicin content in fruits of different species of capsicum. In Book of abstracts - XXXVI. ESNA Annual Meeting. Iasi, Romania: European Society for New Methods in Agricultural Research. University of Agriculture Sciences and Veterinary Medicine, 2006, p. 93.

Publications at Conferences and Congresses in the Czech Republic (Abstracts and Posters)
Příspěvky ve sbornících z konferencí v České republice (abstrakta a postery)1) BABULA, P. Současnost a perspektivy rostlinných tkáňových kultur ve farmacii. (Concurrence and future of plant tissue cultures in pharmacy). In Sborník z kongresu s mezinárodní účastí – Georg Joseph Camel. Brno: VFU Brno, 2006, s. 14.
2) BABULA, P.; PETRLOVA, J.; ADAM, V.; KIZEK, R.; HAVEL, L.; SLADKY, Z. Electrochemical study of naphthoquinones. In Sborník - VI. Pracovni setkani fyzikalnich chemiku a elektrochemiku. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006, s. 12-13.
3) DAŇKOVÁ, I., ŽEMLIČKA, M. Antiradikálová aktivita extraktu Lathraea squamaria L. (Antiradical activity of Lathraea squamaria L. extract). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 83
4) DVORSKÁ, M., ŽEMLIČKA, M., ŠVAJDLENKA, E., MUSELÍK, J., POPA, I., SVOBODOVÁ, J., KARAFIÁTOVÁ, J. Catalpa bignonioides – izolace, identifikace a antioxidační aktivita obsahových látek. (Catalpa bignonioides – isolation, identification and antioxidant activity of compounds). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 87 (IGA MZ 1A/8666)
5) CHUDÍK, S., ŠMEJKAL, K., HOLUBOVÁ, P., MAREK, R. Nové flavonoidy z Paulownia tomentosa. (New flavonoids from Paulownia tomentosa). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 97 (IGA MZ 1A/8666)
6) MÜNSTROVÁ, E., JUNGOVÁ, K., VÁCLAVÍK, J., MUSELÍK, J. Studium obsahových látek z listů Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (Study of compounds from leaves of Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 114
7) NAGGAR, E. M. B., ŠVAJDLENKA, E., LIPTAJ, T., MUSELÍK, J., ŽEMLIČKA, M., SUCHÝ, V., BARTOŠÍKOVÁ, L., NEČAS, J. Antioxidační a antidiabetický účinek obsahových látek Cleome droserifolia. (Antioxidant and antidiabetic effect of Cleome droserifolia compounds). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 139 (IGA MZ 1A/8666-3, 2003SP200280203)
8) SUCHÝ, V. Současný pohled na taxony zpracované G. J. Camelem. (Present view on Taxones elaborated by J. G. Camel). In Sborník z kongresu s mezinárodní účastí – Georg Joseph Camel. Brno: VFU Brno, 2006, s. 1
9) ŠMEJKAL, K., KLOUČEK, P., HOLUBOVÁ, P., ZIMA, A., CHUDÍK, S., MAREK, R. Antibakteriální látky Paulownia tomentosa. (Antibacterial compounds of Paulownia tomentosa). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 63 (IGA MZ 1A/8666)
10) ŠMEJKAL, K. Přírodní látky v terapii neurodegenerativních chorob. (Natural compounds in therapy of neurodegenerative diseases). In Sborník z kongresu s mezinárodní účastí – Georg Joseph Camel. Brno: VFU Brno, 2006, s. 14.
11) ZIMA, A., ŠMEJKAL, K., MUSELÍK, J. Antiradikálová aktivita extraktů plodů Paulownia tomentosa. (Antiradical activity of Paulownia tomentosa fruits extracts). In Sborník - 35. konference Syntéza a analýza léčiv. Brno: VFU Brno, 2006, s. 151 (IGA MZ 1A/8666)

Textbooks and Chapters in Textbooks
Učebnice a kapitoly v učebnicích, skripta


1) BARTOŠ, M., FOREJTNÍKOVÁ H., BARTOŠOVÁ L. Biotechnologie pro farmaceuty – návod k praktickým cvičením. (Biotechnology for pharmacists – instruction for practical excercises). Brno: VFU Brno, 2006, 98 s.