Publications in Scientific Journals with Impact Factor

Publikace ve vědeckých časopisech s impakt faktorem

Babula, P.Adam, V.Opatřilová, R.Zehnálek, J.Havel, L.Kizek, R. Uncommon heavy metals, metalloids and their plant toxicity: a review.. Environmental Chemistry Letters. 2008, 6(4): 189-213.

Diopan, V.Babula, P.Shestivská, V.Adam, V.Žemlička, M.Dvorská, M.Hubálek, J.Trnková, L.Havel, L.Kizek, R. Electrochemical and spectrometric study of antioxidant activity of pomiferin, isopomiferin, osajin and catalposide.. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2008, 48(1): 127-133.

Hošek, J.Bartoš, M. Změny v genové expresi během inzulínové rezistence a "diabezity" v inzulín-senzitivních tkáních a možnosti jejich regulace. Časopis lékařů českých. 2008, 147(7): 360-366.

Hošek, J.Bartošová, L.Gregor, P.Kolorz, M.Dítě, P.Bátovský, M.Bartoš, M. Frequency of representative single nucleotide polymorphisms associated with inflammatory bowel disease in the Czech Republic and Slovak Republic. Folia Biologica (Praha). 2008, 54(3): 88-96.

Hošek, J.Borková, A. Rubinstein-Taybi syndrom nebo-li syndrom širokých palců. Časopis lékařů českých. 2008, 147(3): 136-140.

Húska, D.Křížková, S.Beklová, M.Havel, L.Zehnálek, J.Diopan, V.Adam, V.Zeman, L.Babula, P.Kizek, R. Influence of cadmium(II) ions and brewery sludge on metallothionein level in earthworms (Eisenia fetida) - bio-transforming of toxic wastes.. Sensors. 2008, 11(8): 1039-1047.

Húska, D.Křížková, S.Beklová, M.Havel, L.Zehnálek, J.Diopan, V.Adam, V.Zeman, L.Babula, P.Kizek, R. Influence of cadmium(II) ions and brewery sludge on metallothionein level in earthworms (Eisenia fetida) - Bio-transforming of toxic wastes.. Sensors. 2008, 8(2): 1039-1047.

Jahn, P., Bezděková, B., Pízová, M., Ludvíková, E., Konrád, J. Otravy koní. In Jahn, P., Bezděková, B., Pízová, M., Ludvíková, E., Konrád, J. Veterinární toxikologie v klinické praxi. Praha: Profi Press s.r.o., 2008, s. 45-68.

Kolorz, M.Hošek, J.Bartošová, L. Detekce SNP asociovaných s IBD - genetický základ prevalence onemocnění, bezpečnosti a efektivity farmakoterapie. In Kolorz, M.Hošek, J.Bartošová, L. Biotechnology 2008 - Part 3: Therapeutic and Diagnostic Systems. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing (edited by V. Řehout), 2008, s. 69-71.

Kramářová, E. Změny ve využívání přírodních produktů. In Kramářová, E. sborník příspěvků ze 14. odborného semináře s mezinárodní účastí Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Lednice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, zahradnická fakulta, 2008, s. 149-151.

Křížková, S.Ryant, P.Kryštofová, O.Adam, V.Galiová, M.Beklová, M.Babula, P.Kaiser, J.Novotný, K.Novotný, J.Liška, M.Malina, R.Zehnálek, J.Hubálek, J.Havel, L.Kizek, R. Multi-instrumental analysis of tissues of sunflower plants treated with silver(I) ions - Plants as bioindicators of environmental pollution. Sensors. 2008, 8(1): 445-463.

Lochmanová, J.Bartoš, M. Interferující ribonukleové kyseliny a molekulární patofysiologie vybraných onemocnění. Časopis lékařů českých. 2008, 147(12): 607-615.

Ryant, P.Doleželová, E.Fabrik, I.Baloun, J.Adam, V.Babula, P.Kizek, R. Electrochemical determination of low molecular mass thiols content in potatoes (Solanum tuberosum) cultivated in the presence of various sulphur forms and infected by late blight (Phytophora infestans). Sensors. 2008, 8(5): 3165-3182.

Suchý, V.Žemlička, M.Švajdlenka, E.Vančo, J. Léčivé rostliny a diabetes mellitus.. Česká a slovenská farmacie. 2008, 57(2): 78-84.

Šmejkal, K.Babula, P.Šlapetová, T.Brognara, E.Dall´Acqua, S.Žemlička, M.Innocenti, G.Cvačka, J. Cytotoxic Activity of C-Geranyl Compounds from Paulownia tomentosa Fruits.. Planta Medica. 2008, 74(12): 1488-1491.

Šmejkal, K.Chudík, S.Klouček, P.Marek, R.Cvačka, J.Urbanová, M.Julínek, O.Kokoška, L.Šlapetová, T.Holubová, P.Zima, A.Dvorská, M. Antibacterial C-Geranylflavonoids from Paulownia tomentosa Fruits.. Journal of Natural Products. 2008, 71(4): 706-709.

Trnková, L.Adam, V.Hubálek, J.Babula, P.Kizek, R. Amperometric sensor for detection of chloride ions.. Sensors. 2008, 8(9): 5619-5636.

Večerek, V.Šerman, V.Vitula, F.Straková, E.Suchý, V.Mas, N. Klaonička vriednost odabranih vrsta pernate divljači. Krmiva Zagreb. 2008, 50(6): 335-344.