Publication in journal with impact factor

Publikace v časopisech s impakt faktorem

Šlapetová T., Šmejkal K., Innocenti G., Dall’Acqua S., Heilmann J., Babula P., Hamzová E., Žemlička M.: Glycosylated nervogenic acid derivatives from Liparis condylobulbon (Reichb.f.) leaves. Carbohydr. Res. 344, 1770-1774 (2009). IF 2,025.

Babula P., Adam V., Havel L., Kizek R.: Noteworthy secondary metabolites naphthoquinones - their occurrence, pharmacological properties and analysis. Curr. Pharm. Anal. 5, 47-68 (2009). IF 1,164.

Zbořil V., Prokopová L., Gailyová R., Ravčuková B., Řadková J., Bartošová L., Bartoš M., Ditě P.: Kortikorezistence v léčbě idiopatických střevních zánětů: I. Teoretické podklady. Česk. Slov. Gastroenterol. Hepatol. 63, 239-244 (2009).

Bartošová L., Kolorz M., Hošek J., Dvořáčková D., Loučka P., Zbořil V., Bátovský M., Dítě P., Bartoš M.: Genové polymorfismy jako predispoziční faktor IBD - jejich vztah ke klinické manifestaci a farmakoterapii onemocnění. Česk. Slov. Gastroenterol. Hepatol. 63, 265-274 (2009).

Húska D., Adam V., Babula P., Hraběta J., Stiborová M., Eckschlager T., Trnková L., Kizek R.: Square-wave voltammetry as a tool for investigation of doxorubicin interactions with DNA isolated from neuroblastoma cells. Electroanalysis 21, 487-494 (2009). IF 2,630.

Fabrik I., Kukačka J., Baloun J., Sotorník I., Adam V., Průša R., Vajtr D., Babula P., Kizek R.: Electrochemical investigation of strontium-metallothionein interactions - Analysis of serum and urine of patients with osteoporosis. Electroanalysis 21, 650-656 (2009). IF 2,630.

Babula P., Adam V., Kizek R., Sladký Z., Havel L.: Naphthoquinones as allelochemical triggers of programmed cell death. Environ. Exp. Bot. 65, 330-337 (2009). IF 3,164.

Babula P., Ryant P., Adam V., Zehnálek J., Havel L., Kizek R.: The role of sulphur in cadmium(II) ions detoxification demonstrated in in vitro model: Dionaea muscipula Ell. Environ. Chem. Lett. 7, 353-361 (2009). IF 2,109.

Orhan I., Şenol F.S., Kartal M., Dvorská M., Žemlička M., Šmejkal K., Mokrý P.: Cholinesterase inhibitory effects of the extracts and compounds of Maclura pomifera (Rafin.) Schneider. Food Chem. Toxicol. 47, 1747-1751 (2009). IF 2,114.

Hřibová P., Žemlička M., Bartl T., Švajdlenka E.: Nově identifikované fenolické látky v parazitických rostlinách Cuscuta europaea a Cuscuta campestris. Chem. Listy 103, 243-245 (2009). IF 0,717.

Húska D., Adam V., Babula P., Kizek R.: Plně automatizovaná izolace celkové mENA z in vitro kultivovaných rostlin ve spojení s elektrochemickou detekcí. Chem. Listy 103, s167-s171 (2009). IF 0,717.

Khan M. T. H., Orhan I., Şenol F. S., Kartal M., Şener B., Dvorská M., Šmejkal K., Šlapetová T.: Cholinesterase inhibitory activities of some flavonoid derivatives and chosen xanthone and their molecular docking studies. Chem.-Biol. Interact. 181, 383-389 (2009). IF 2,457.

Kartal M., Abu-Asaker M., Dvorská M., Orhan I., Žemlička M.: LC–DAD–MS method for analysis of pomiferin and osajin, major isoflavones in Maclura pomifera (Rafin.) Schneider. Chromatographia 69, 325-329 (2009). IF 1,098.

Mučaji P., Nagy M., Liptaj T., Prónayová N., Švajdlenka E.: Separation of a mixture of luteolin-7-rutinoside and luteolin-7-neohesperidoside isolated from Ligustrum vulgare L. J. Planar Chromatogr. - Modern TLC 22, 301-304 (2009). IF 0,662.

Kolorz M., Bartošová L., Hošek J., Dvořáčková D., Chýlková A., Zbořil V., Bátovský M., Bartoš M.: Importance of thiopurine S-methyltransferase gene polymorphisms for prediction of azathioprine toxicity. Neuroendocrinol. Lett. 30 (Suppl. 1) 137-142 (2009). IF 1,047.

Krištofová O., Shestivská V., Galiová M., Novotný K., Kaiser J., Zehnálek J., Babula P., Opatřilová R., Adam V., Kizek R.: Sunflower plants as bioindicators of environmental pollution with lead (II) ions. Sensors 9, 5040-5058 (2009). IF 1,821.