Sylabus - LABORATORNÍ CVIČENÍ

Letní semestr, 3. ročník
 

1. Drogy obsahující sacharidy

                   zkoušky totožnosti             

                   zkoušky na čistotu

              

 2. Drogy s obsahem slizů a polysacharidů

                   důkazové reakce

                   stanovení čísla  bobtnavosti

 

 3. Drogy obsahující fenolové glykozidy

                   zkoušky totožnosti             

                   chromatografický důkaz hydrochinonu a arbutinu

                   titrační stanovení arbutinu

 

 4. Drogy obsahující kardioglykozidy  (kontrolní test č.1)

                   zkoušky totožnosti             

                   chromatografický důkaz

                   kolorimetrické stanovení

                  

 5. Drogy obsahující antraglykozidy

                   zkoušky totožnosti

                 chromatografický důkaz derivátů antrachinonu

                   kvantitativní stanovení hypericinu

 

 6. Drogy obsahující flavonoidní glykozidy

                   zkoušky totožnosti

                   kolorimetrické stanovení obsahu flavonoidů

                   chromatografický důkaz

 

 7. Drogy  obsahující saponiny (kontrolní test č.2)

                   důkazové reakce

                   stanovení hemolytické účinnosti na krevním agaru

                   stanovení čísla pěnivosti podle Koflera

                   kvantitativní stanovení kyseliny glycyrrhizinové

  8. Drogy  obsahující třísloviny

                   důkazové reakce - barevné, srážecí

                   chromatografický důkaz

                   stanovení obsahu tříslovin v droze

 

  9. Drogy obsahující silice

                   důkazové reakce

                   chromatografický důkaz

                   stanovení obsahu silice

                    

 10. Drogy obsahující alkaloidy I.  (kontrolní test č. 3)

                   srážecí a barevné důkazové reakce

                   stanovení obsahu tropánových alkaloidů titračně

                  

 11. Drogy obsahující alkaloidy II.

                   srážecí a barevné důkazové reakce

                   stanovení obsahu purinů vážkovou metodou

                   tenkovrstevná chromatografie morfinanových alkaloidů

 

 12.  Drogy  obsahující hořčiny

                   zkoušky totožnosti

                   stanovení čísla hořkosti

 

 13. Drogy obsahující hořčičné glykozidy

                   zkoušky totožnosti a čistoty

                  

 14. Drogy obsahující kumariny, antokyany  (kontrolní test č.4)

chromatografický důkaz

                    

 15. Zápočtový týden:  zápočet, docvičování, opravné testy

 

 

  

Podmínky udělení zápočtu:

                  100% účast na praktických cvičeních

                  min. 60% úspěšnost  testů

                  předložení protokolů absolvovaných úloh