Fytofarmaka

povinný předmět

Školní rok 2000/2001, semestr 6., ročník 3.

Rozsah: 2 hodiny týdně

Forma výuky: přednášky


 S Y L A B U S    P Ř E D N Á Š E K

 1. Přírodní léčiva a jejich aplikační formy.

 2. Léčiva ovlivňující centrální a periferní nervový systém

 3. Léčiva  ovlivňující vegetativní nervový  systém

 4. Léčiva kardiovaskulárního systému.

 5. Látky ovlivňující hemokoagulaci, fibrinolysu a používané jako náhrada plazmy.

 6. Látky ovlivňující vodní bilanci organismu.

 7. Léčiva respiračního systému.

 8. Léčiva trávicího traktu.

9.   Uterotonika, antiuratika, antiflogistika.

10. Dietetika, roborancia, geriatrika, zdroje vitaminů. Pomocná léčba diabetes mellitus.

11. Hormony.

12. Protiinfekční a  protiinvazivní léčiva.

13. Léčiva používaná pro lokální účinky.

14. Pomocné farmaceutické látky biogenního původu.

15. Nové poznatky z oblasti přírodních léčiv.

                    Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.