Výuka předmětů

Učitelé ÚPL zajišťují výuku povinných předmětů:


   - Farmakognosie I. a II. (sylabus přednášek, cvičení - ZS, LS)
   - Fytochemie
   - Biologie rostlin I. a II.
   - Cvičení diplomantů
  
- povinně volitelných předmětů:
   - Produkce léčivých rostlin
   - Antioxidanty a volné radikály
   - Explantátové kultury
   - Houby a jejich metabolity
   - Struktura a evoluce genomů
   - Toxikologie přírodních látek
   - Obecná ekologie a ekologie lidského zdraví
   - Práce s informačními zdroji
   - Fytofarmaka

   - Homeopatika

 

- podílejí se na výuce předmětů: Základy laboratorní techniky
   - Doporučená literatura