Studijní literatura

Tomko J. a kol.: Farmakognózia, učebnice, 2. vydání, Osveta 1999.

Suchý V.: Farmakognosie, část všeobecná, UK Bratislava 1994.

Suchý  V.:  Farmakognosie,  část  speciální  I, UK Bratislava 1994.

Suchý  V. a kol.: Praktikum  z farmakognózie,  UK Bratislava 1989, vybrané kapitoly.

Československý lékopis,  4. vydání, Avicenum,  Praha 1987 - vybrané kapitoly a články.

Český lékopis 2009, Grada Publishing, Praha 2009, vybrané kapitoly a články.

Bučková A. a kol.: Praktické cvičenia z farmakognózie, chemická časť, UK Bratislava 1989.

Suchý V. a kol.: Praktikum z farmakognózie, UK Bratislava 1977, vybrané kapitoly.

Nátherová Ľ. a kol.: Farmakognózia (makroskopická a mikroskopická časť), UK Bratislava 1988


Studijní literatura doporučená:

Kindl H., Vöber B.: Biochemie rostlin, Academia, Praha 1981, vybrané kapitoly.

Mika K.: Fytoterapia, Osveta 1988.

REMEDIA COMPENDIUM, druhé vydání, Panax, Praha 1997, vybrané kapitoly.

PHARMINDEX KOMPENDIUM, MediMedia, Praha 1998, vybrané kapitoly.

Bruneton, J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. Springer 2nd Edition 1995.

Treace and Evans. Pharmacognosy. Bailliere Tindall 2001.

Dewick, P. M. Medicinal Natural Products. Wiley 2nd Edition 2002.


Hlavní časopisecká  literatura (přístupné z počítačů VFU):

Planta Medica

Phytochemistry

Journal of Natural Products