Ústav technologie léků

Přednosta:  Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
e-mail: vetchyd(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2860

Osobní stránka  
 

Sekretářka: Vladimíra Kaiserová

e-mail: kaiserovav(at)vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2861 

přednosta Vetchy


- Přístrojové vybavení Ústav technologie léků
- Nabízené spolupráce

 

 

Oddělení technologie léků a biofarmacie:  

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Osobní stránka

Doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc.

Osobní stránka

Doc. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

Osobní stránka

PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D.

Doc. PharmDr. Jan Gajdziok Ph.D.

Osobní stránka

PharmDr. Miroslava Pavelková, Ph.D.

 

   
Oddělení teorie lékových forem:  

Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Osobní stránka

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Osobní stránka

Mgr. Sylvie Pavloková, Ph.D.

Osobní stránka 

 PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D.

 

PharmDr. Jan Elbl

 
   
DSP prezenční:  
PharmDr. Martina Holická  Mgr. Klára Kostelanská
Mgr. Natália Janigová  Mgr. Jakub Karas
Mgr. Nicole Fülöpová   PharmDr. Martina Naiserová
PharmDr. Jan Elbl  Mgr. Martin Dominik
Mgr. Hana Hořavová  PharmDr. Kateřina Tenorová
Mgr. Tomáš Bílik  Mgr. Michaela Garajová
   
Laborantky:  Uklízečka:
Aneta Škrháková
 Marcela Kachlíková
 Zuzana Radičová  
   
   
Technik:  
Ing. František Chalupa