Ústav technologie léků

Přednosta:  Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
e-mail: vetchyd(at)vfu.cz
tel.: (+420) 54156 2860

Osobní stránka  
 

Sekretářka: Vladimíra Kaiserová

e-mail: kaiserovav(at)vfu.cz

tel.: (+420) 54156 2861 

přednosta Vetchy


- Přístrojové vybavení Ústav technologie léků
- Nabízené spolupráce

 

 

Oddělení technologie léků a biofarmacie:  

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Osobní stránka

Doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc.

Osobní stránka

PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

Osobní stránka

PharmDr. Jakub Vysloužil, Ph.D.

Doc. PharmDr. Jan Gajdziok Ph.D.

Osobní stránka

 
   
Oddělení teorie lékových forem:  

Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D., e-mail: muselikj(at)vfu.cz

Osobní stránka

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Osobní stránka

Mgr. Sylvie Pavloková

 

 
   
DSP prezenční:  
Mgr. Martina Holická  Mgr. Klára Kostelanská
PharmDr. Eliška Mašková  Mgr. Veronika Tkadlečková
PharmDr. Dana Sabadková  Mgr. Martina Naiserová
Mgr. Jan Elbl  Mgr. Martin Dominik
PharmDr. Miroslava Pavelková  Mgr. Jiří Zeman
   Mgr. Kateřina Tenorová
   
 Laborantky:  
 Jana Zouharová
 
 Zdeňka Ursacherová  
   
   
Technik:  
Ing. František Chalupa