Ústav technologie léků nabízí spolupráci v těchto oblastech

Vývoj, formulace a hodnocení lékových forem a mikroforem pro humánní a veterinární farmakoterapii se zaměřením především na těžce rozpustná a obtížně vstřebatelná léčiva a lékové formy s řízeným uvolňováním.

Inovace a optimalizace technologických procesů – homogenizace, granulace, peletizace, příprava mikročásticových systémů, tabletování, potahování.

Formulace pevných lékových forem:
práškové směsi – rozdrobňování, mletí, homogenizace
granuláty – suchá, vlhká, termoplastická granulace
tablety – konvenční, matricové a obalené lékové formy s řízeným uvolňováním
tobolky – příprava, obalování
pelety – extruze/sferonizace, rotační aglomerace, vrstvení
mikročástice – příprava vnější gelací, odpařováním rozpouštědla
mukoadhezívní lékové formy – tablety, vícevrstevné filmy
liquisolid systémy – směsi, tablety

Příprava kapalných a polotuhých léků:
roztoky, emulze, suspenze
masti, krémy, gely, pasty

Scale-up a transfery výroby.

Validace produktů ve všech stádiích vývoje a výroby (VPM, IQ, OQ, PQ).

Provádění a hodnocení stabilitních studií.

Spolupráce při preklinickém a klinickém hodnocení léčiv.


Faraday pail
- měření statického náboje prášků.

Laserová difrakce
– stanovení distribuce velikosti částic.

Termická analýza
- diferenční skenovací kalorimetrie a její aplikace např. studium polymorfů a pseudopolymorfů léčiv.

Kapalinová chromatografie - stanovení API v léčivých přípravcích a meziproduktech, stanovení obsahových látek v extraktech a potravinových doplňcích, stanovení sacharidů a polysacharidů, gelová chromatografie.

Hodnocení přírodních produktů
- stanovení antioxidační aktivity (DPPH, TEAC, antiperoxynitritová aktivita), stanovení celkových fenolických látek, stanovení celkových flavonů a flavonolů.

Optimalizace výrobních procesů s využitím metod Designu experimentu a Vícerozměrné analýzy dat.

Statistické hodnocení experimentálních a jiných dat (klinická, technologická aj.) s využitím vícerozměrných statistických metod (PCA, PLS, L-PLS, LDA aj. ).

Spolupráce při tvorbě registrační dokumentace
(Evropa, USA).

Spolupráce při tvorbě výrobní dokumentace (BR, TR, SOP…).

Tvorba dokumentů k ochraně duševního vlastnictví.


Spolupráce při výrobě vzorků ke klinickému hodnocení (zkušenosti z Evropy, USA, Kanady, Indie).