Fluidní zařízení Aeromatic

(fluidní sušení a granulace, wurster, rotační aglomerace, vrstvení prášku)


Fluidní zařízení Aeromatic