Věda a výzkum

Výzkumná činnost ústavu se orientuje na vývoj lékových forem na bázi polymerů s řízeným uvolňováním léčiv a na vývoj a hodnocení lékových forem zabezpečujících kontinuální přívod léčiva stanovenou rychlostí k cílovým místům biosystému.