Výuka předmětů

Učitelé ÚTL zajišťují výuku předmětů:

 

   - Lékové formy a biofarmacie I, II
   - Teorie lékových forem

   - Fyzikální chemie

   - Biofyzika

   - Cvičení diplomantů

  • povinně volitelných předmětů: Instrumentální analytické metody ve farmaceutické technologii, Kosmetické prostředky, Lékové formy vyšších generací, Metody hodnocení a formulační dokumentace léčivých přípravků, Nemocniční příprava léků, Průmyslová farmacie, Radiofarmaka, Biofyzika - laboratorní cvičení
  • podílejí se na výuce předmětů: Farmakokinetika