Vzdělávací institut - 3400

Pověřený vedením: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

e-mail: salounj(at)vfu.cz

tel.: +420 776 279 453