Akce pro odbornou veřejnost

 

 

Konference pro odbornou farmaceutickou veřejnost: "KVĚTINOVY BRNĚNSKÉ STOPY, aneb dlouhé putování světem farmacie" (24.4.2020)

 
S ohledem na koronavirovou pandemii je konání konference odloženo.
Předpokládané konání je ve druhé polovině září
 
(Aktuální informace budou přihlášeným účastníkům zaslány e-mailem.)

 

 

V pátek 24.4.2020 se na Farmaceutické fakultě pod záštitou děkanky Farmaceutické fakulty VFU Brno Doc. PharmDr. Ing. Radky Opatřilové, Ph.D. MBA a pod záštitou Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti JEP uskuteční konference pro odbornou farmaceutickou veřejnost „KVĚTINOVY BRNĚNSKÉ STOPY, aneb dlouhé putování světem farmacie“.

 

Odborný program se skládá z následujících bloků: Experimentální farmakologie, Klinická farmacie, Pokroky ve farmacii, Mnoho tváří farmacie. Jako přednášející jsou zváni významní představitelé daného oboru nebo odvětví farmacie. Celý program bude zakončen společenským večerem na FaF VFU.

 

Akce byla schválená a zaregistrovaná ČLnK pod číslem 20357 a byla ohodnocena 19 body.


Podrobné informace jsou k dispozici zde.

 
Přihlásit se můžete zde.

 

Úhrada:

jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,

číslo účtu: 154568547/0300

variabilní symbol: 34002003

částka: 350,- (jen odborný program) / 600,- (odborný program + společenský večer) / 250,- (jen společenský večer)

do poznámky prosím uveďte své jméno a příjmení + "K-90"

 

* Doklad o platbě prosím zašlete bezprostředně po úhradě na e-mail fafinstitut@vfu.cz.

 

 

 

 

Nezávažné infekce dýchacích cest – jak může pomoci lékárník? (4.2.2020)

 

V úterý 4.2.2020 se uskuteční seminář pro lékárníky a farmaceutické asistenty Nezávažné infekce dýchacích cest – jak může pomoci lékárník?, kde jako přednášející vystoupí MUDr. Jana Nováková, Ph.D. z LF MU Brno a PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. z FaF VFU Brno.

 

Podrobné informace vč. programu jsou k dispozici zde.

 

Přihlašování bylo uzavřeno.