PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ

 
S ohledem na stávající situaci je konání přípravných seminářů odloženo.
(Aktuální informace ohledně konání budou přihlášeným účastníkům zaslány e-mailem.)

 

 

Farmaceutická fakulta VFU Brno nově nabízí uchazečům o studium přípravné semináře s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu VFU Brno.

 

Semináře budou probíhat formou intenzivních celodenních bloků (4x vždy v sobotu) v rozsahu 40 hodin. Jednotlivé semináře na sebe navazují.

 

Na konci celého bloku seminářů účastníci absolvují písemnou přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu).

 

Místo konání:      

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,

Pavilon Farmacie I (budova č. 44, posluchárna 056)

 

Termíny:            

14.3.2020, 21.3.2020, 28.3.2020, 4.4.2020 (4x sobota)

 

Časový harmonogram:

8:00 – 8:45          Registrace

8:45 – 9:00          Informace k organizaci akce

9:00 – 12:15        Výukový blok I.

(45 minut obědová pauza)

13:00 – 18:00     Výukový blok II. + III.

 

Obsah:               

chemie, biologie (vč. botaniky), fyzika

 

Cena přípravných seminářů (tj. 4 výukových dní):      

3.200,- Kč vč. DPH     (* V případě přihlášení pouze na část celého cyklu kontaktujte dr. Valentovou na e-mail valentovam(at)vfu.cz.)

 

Přihlášení:        

Přihlášení probíhá elektronicky přes formulář dostupný zde.

 

QR_kod_k_prihlasce

 

Úhrada:              

jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,

číslo účtu: 154568547/0300

variabilní symbol: 34002001

do poznámky uveďte své jméno a příjmení + „FaF “

                                                              

Pro zahraniční zájemce:

IBAN: CEKOCZPP

SWIFT (BIC): CZ74 0300 0000 0001 5456 8547

kód platby: 34002001 (pokud jeho zadání banka neumožňuje, uveďte tento kód do poznámky!)

do poznámky uveďte své jméno a příjmení +“FaF“ (+ příp. „34002001“)

 

* Doklad o platbě je nutné zaslat bezprostředně po úhradě na e-mail fafinstitut@vfu.cz

 

Kontakt:             

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D., valentovam(at)vfu.cz, tel. +420 54156 2803

 

Doprava na místo konání:

mhd: tramvají č. 1 a 6, výstup na zastávce Kartouzská.

autem: parkování je možné v areálu VFU (vjezd z ulice Palackého tř., parkování zpoplatněno 10 Kč/h), případně v přilehlých ulicích.

 

Stravování:

Přípravné semináře nezahrnují občerstvení. Pro ohřev vlastního jídla bude k dispozici mikrovlnná trouba. V blízkosti univerzity je také možné využít ke stravování okolní restaurace.

 

Poznámka:

Nejedná se o program v rámci celoživotního vzdělávání.