PŘÍPRAVNÉ SEMINÁŘE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ

 

Farmaceutická fakulta VFU Brno letos nově nabízí uchazečům o studium přípravné semináře s náplní odpovídající přijímacím zkouškám na Farmaceutickou fakultu VFU Brno.

 

Na konci celého bloku seminářů účastníci absolvují přijímací zkoušku nanečisto (ve zkráceném rozsahu).

 

S ohledem na koronavirovou pandemii nebylo možné uspořádat semináře přímo na naší fakultě v Brně v původním termínu. Přípravné semináře tak budou probíhat online ve formě kratších cca 3-hodinových bloků přístupných přihlášeným účastníkům v průběhu května.

 

Způsob konání:      

Online, formou cca 3-h přednáškových odpoledních bloků v uvedených termínech. Účastníci budou mít také možnost položit své dotazy přednášejícím. Po skončení jednotlivých bloků účastníci absolvují přijímací zkoušku nanečisto (také online).

 

Termín:    

5.5. - 28.5.2020 (vždy pondělí, úterý, čtvrtek)

 

Obsah:               

chemie, biologie (vč. botaniky), fyzika

 

Cena přípravných seminářů (celkem 40 vyuč. hodin, vč. přijímací zkoušky nanečisto):      

3.200,- Kč vč. DPH     

 

Přihlášení:        

Přihlášení probíhá elektronicky přes formulář dostupný zde.

 

QR_kod_k_prihlasce

 

Úhrada:              

jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,

číslo účtu: 154568547/0300

variabilní symbol: 34002001

do poznámky uveďte své jméno a příjmení + „FaF “

                                                              

Pro zahraniční platby:

SWIFT (BIC): CEKOCZPP

IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547

kód platby: 34002001 (pokud jeho zadání banka neumožňuje, uveďte tento kód do poznámky!)

do poznámky uveďte své jméno a příjmení +“FaF“ (+ příp. „34002001“)

 

* Doklad o platbě je nutné zaslat bezprostředně po úhradě na e-mail fafinstitut@vfu.cz

 

Kontakt:             

PharmDr. Marie Valentová, Ph.D., valentovam(at)vfu.cz, tel. +420 725 444 050

 

 

Poznámka:

Nejedná se o program v rámci celoživotního vzdělávání.