Uskutečněné akce

 

Přednáška Senior a léky (17.10.2019)

 

Navázali jsme spolupráci s Domovem důchodců, kde 17.10. proběhla přednáška PharmDr. Bc. Dany Mazánkové, Ph.D. na téma Senior a léky. Účastníci přednášky se i přes svůj věk o téma velmi zajímali a aktivně diskutovali k tématu. Do budoucna plánujeme další spolupráci, a to nejen v oblasti přednášek, ale tako v oblasti práce se studenty.

 

 

 

Leadership, Mentoring and Coaching (7. - 11.10.2019)

 

Ve druhém říjnovém týdnu proběhl trénink soft-skillových dovedností, kterého se v rámci Erasmus+ projektu zúčastnilo 12 akademických i neakademických pracovníků ze zahraničních institucí.

 

 

 

Minikurz Základy statistiky s Excelem (23.9. - 4.10.2019)

 

Na přelomu září a října probíhal na fakultě Minikurz statistiky pro zaměstnance a DSP studenty pod vedení Doc. RNDr. Bc. Jiřího Pazourka, Ph.D. Kurz probíhal ve třech částech a skládal se z teoretické přednášky, kde byli účastníci stručně seznámeni se smyslem a základy statistiky a jejich využitím v klinické praxi, semináře MS Excel, kde bylo názorně ukázáno, jak lze MS Excel využít pro základní statistické testy, a praktické analýzy vybrané klinické studie. Minikurzu se zúčastnilo celkem 16 účastníků.

 

 

 

Přednáška Potíže spojené s pohybem (3.10.2019)

 

Dne 3.10. proběhla na Farmaceutické fakultě přednáška Potíže spojené s pohybem ve spolupráci s firmou Dr. Max.

 

 

 

Academic Presentation Techniques (24. – 28.6.2019) 

 

Na konci června proběhl trénink soft-skillových dovedností za mezinárodní účasti.

 

 

 

Projekt Farmaceut s přidanou hodnotou (únor – listopad 2019)

 

V průběhu roku 2019 proběhl projekt zaměřený na využití soft-skills v lékárně. Projekt byl realizován ve spolupráci s firmou BENU zastoupenou Mgr. Ivou Lízalovou.